SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Kết nối
Tạo quyền
Lựa chọn
Hành động
Giải pháp
   Quản trị minh bạch
Quản trị minh bạch
STRATEGIC EXTERNAL EVALUATIONMECO-ECOTRA is the Grassroots Foundation towards Traditional Civil Society Organizational & Institutional Development beyond national, territorial, social, and political borders. It is the visionary, strategic and practical direction of SPERI’s journey based on the interactional principles of Biological Human Ecology Theory which underlies SPERI’s approach to the daily challenge and obstacles as well as advantages when working with the Indigenous People in the Mekong region. It is a vital partner of SPERI and always leading SPERI forward from 1995 – 2005 – 2015 and continuing up to 2025.
 
MECO-ECOTRA 2015-2025 focuses on consolidating livelihood sovereignty (MECO-ECOTRA’s dignity) which is inter-related with 1) the right to Land (basic); 2) the right to performance one’s own religion on one’s own land (unique); 3) the right to practice their own knowledge in daily farming (practice); 4) the right to decide what to grow on their land (holistic); and 5) the right to co-govern in their land (strategic).
 
The Agreement to finance a three year program was approved by ICCO “MECO-ECOTRA development strategic framework from 2010-2013 which has been implemented via a contract Project number: 76-03-02-015 with total budget of the program is 1.000.000 Euro, in which ICCO (Inter-Church Organization for Cooperation and Development) – the Netherlands - approved 60% of the total budget. The remaining 40% was later on raised through support from: 1) Bread for the World (BdfW) - Germany; 2) CCFD (The Catholic Committee against Hunger and for Development) – France; 3) Norwegian People’ Aids (NPA); and a small grant from UNDP in Vietnam.
 
The objectives of the external evaluation are to determine the effectiveness of the project in achieving its outputs and outcomes as part of a process of consolidating lessons learned and providing recommendations that will be helpful to the organization’s programming of activities for the next phase of Mekong Community Networking and Ecological Trading development.  In this context, the evaluation should provide answers based on the following criteria: 1) Relevance – do we do the right thing? 2) Effectiveness – do we reach the objectives of the project? 3) Efficiency – do we reach the objectives with an acceptable level of means? 4) Development impact – do we contribute to objectives on a higher development policy level? 5) Sustainability – is the impact sustainable?

Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022 (23/08/2022)
Nhận giấy mời số 548/GM-HĐDT15 từ Thường trực Hội đồng Dân tộc ngày 11 tháng 08 năm 2022 gửi tới Viện Nghiên cứu sinh thái, chính sách xã hội (Viện SPERI), trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo ...
Chi tiết
Về tư duy BỎ Quy hoạch và KHSD Đất cấp xã tại Điều 36 Luật đất đai số 45 năm 2013 và tiếp tục lặp lại tại Điều 38. Bản thảo và tờ trình Chính phủ về sửa đổi tháng 7 năm 2022. (23/08/2022)
BỎ ĐIỀU 25. Điểm 4 và 5. Quy hoạch (QH) và Kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) cấp xã đến từng thửa đất tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và thay vào Điều 36 Luật Đất đai số ...
Chi tiết
Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực (25/10/2021)
Cùng với quá trình toàn cầu hóa kinh tế thị trường trong cuộc tìm kiếm và chạy đua không ngừng nghỉ nhằm đạt được mức tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng, sự cân bằng giữa con người và ...
Chi tiết
TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong (24/10/2021)
Trở về với nền văn minh sống hài hòa giữa con người với Thiên nhiên để phụng dưỡng và tri ân sự hy sinh thầm lặng của thiên nhiên đối với loài người, hướng tới lời hiệu triệu của ...
Chi tiết
Tọa đàm Nông nghiệp Sinh thái của Mạng lưới Nông dân nòng cốt giữa các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum (10/10/2020)
1. Kỹ năng đọc và nhận diện bản đồ địa hình và thực tế khu vườn/trang trại
2. Đi thực tế lắt cắt sinh thái: 
3. Thực hành kỹ năng tạo đường đồng mức bằng thước chữ ...
Chi tiết
Bài viết khác
Khóa thực thành cơ bản về phương thức canh tác Sinh thái (June 10th – 14th, 2020) (05/06/2020)
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 (29/10/2019)
Quy chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh Liso (05/09/2019)
Trái đất ăm ắp AI - Trí tuệ nhân tạo (17/02/2019)
Đề nghị hủy dự án ba đặc khu hành chính Kinh tế ! (16/08/2018)
Phản biện Dự Luật ba Đặc khu 6.6.2018 gửi BỘ CHÍNH TRỊ và QH 14 (16/08/2018)
TỌA ĐÀM: XÂY DỰNG LUẬN CỨ KHOA HỌC CHO DỰ ÁN BA ĐẶC KHU KINH TẾ (03/08/2018)
Qui Hoạch Hệ thống Canh tác Nương tựa Ngôi nhà Sinh thái - Nguyên tắc Thiết kế chi tiết (03/08/2018)
Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA (22/06/2018)
Những Điều và Điểm góp ý bổ sung Luật Lâm nghiệp của Liên minh LISO được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017. (28/02/2018)
Những thông tin cần thiết cho những ai muốn trải nghiệm tại HEPA (05/01/2018)
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 (07/08/2014)
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 BY PROF.DR.F.GOELTENBOTH (07/08/2014)
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 BY DR.CHRISTIAN EMI (07/08/2014)
TOR FOR EXTERNAL EVALUATION OF THE CONTINUED MECO-ECOTRA (2010-2013) (07/08/2014)
Xem tiếp

Online: 16
Tổng truy cập: 882740
Tin nổi bật
Videos
10-28-2021 - 03:10:44
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch