SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Kết nối
Tạo quyền
Lựa chọn
Hành động
Giải pháp
   Quản trị minh bạch
Quản trị minh bạch
Tọa đàm Nông nghiệp Sinh thái của Mạng lưới Nông dân nòng cốt giữa các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum
Khóa thực hành gồm 4 hợp phần: 
1.   Kỹ năng đọc và nhận diện bản đồ địa hình và thực tế khu vườn/trang trại
 Độ cao, độ dốc;
 Đường bình độ;
 Điểm phân thủy;
 Huyệt tích thủy. 
2.    Đi thực tế lắt cắt sinh thái: 
  Định vị độ cao trên lát cắt sinh thái;
 Mô tả thảm thực vật, động vật, các loài cây tiên phong trên lát cắt sinh thái;
 Định vị các loài cây tiên phong, quí hiếm trên từng độ cao, độ dốc, kinh độ, vĩ độ;
 Mô tả thách thức, thuận lợi, cơ hội và tiềm năng trên từng độ cao, độ dốc của lát cắt; 
3.   Thực hành kỹ năng tạo đường đồng mức bằng thước chữ A theo đường bình độ của khu vườn; 
4.    Kỹ năng xác định hướng, dòng năng lượng mặt trời và kỹ năng quản trị dòng năng lượng nước thông qua thực hành thiết kế đường đồng mức.  
 
Mục tiêu của khóa trao đổi chia sẻ:  
Có được không gian chia sẽ và nhận diện được bản chất của 4 hợp phần trên đây chính là hoàn phục lại  phương thức canh tác truyền thống (một phương thức thực hành minh triết  nương tựa vào hệ sinh thái của đồng bào các dân tộc thiểu số sống trong các vùng núi rừng hàng  ngàn đời nay).              Thời gian đào tạo: 5 ngày (Từ ngày 8 -12 tháng 10 năm 2020). 
 
Mọi thành viên đến HEPA cần nghiên cứu trước và tôn trọng triệt để qui chế HEPA theo đường link:  http://cendiglobal.org/upload/files/Update%2020_6_2018_Nh%E1%BB%AFng%20th%C3%B4ng%20tin%20c %E1%BA%A7n%20thi%E1%BA%BFt%20cho%20nh%E1%BB%AFng%20ai%20mu%E1%BB%91n%20tr% E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20t%E1%BA%A1i%20HEPA%20(TV).pdf 

Tải về để xem chi tiết
 
In trang Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 (07/08/2014)
Những thông tin cần thiết cho những ai muốn trải nghiệm tại HEPA (05/01/2018)
Những Điều và Điểm góp ý bổ sung Luật Lâm nghiệp của Liên minh LISO được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017. (28/02/2018)
Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA (22/06/2018)
Qui Hoạch Hệ thống Canh tác Nương tựa Ngôi nhà Sinh thái - Nguyên tắc Thiết kế chi tiết (03/08/2018)
TỌA ĐÀM: XÂY DỰNG LUẬN CỨ KHOA HỌC CHO DỰ ÁN BA ĐẶC KHU KINH TẾ (03/08/2018)
Phản biện Dự Luật ba Đặc khu 6.6.2018 gửi BỘ CHÍNH TRỊ và QH 14 (16/08/2018)
Đề nghị hủy dự án ba đặc khu hành chính Kinh tế ! (16/08/2018)
Trái đất ăm ắp AI - Trí tuệ nhân tạo (17/02/2019)
Quy chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh Liso (05/09/2019)
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 (29/10/2019)
Khóa thực thành cơ bản về phương thức canh tác Sinh thái (June 10th – 14th, 2020) (05/06/2020)
TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong (24/10/2021)
Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực (25/10/2021)
Về tư duy BỎ Quy hoạch và KHSD Đất cấp xã tại Điều 36 Luật đất đai số 45 năm 2013 và tiếp tục lặp lại tại Điều 38. Bản thảo và tờ trình Chính phủ về sửa đổi tháng 7 năm 2022. (23/08/2022)
Xem tiếp
Online: 2
Tổng truy cập: 882697
Tin nổi bật
Videos
10-28-2021 - 03:10:44
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch