SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Kết nối
Tạo quyền
Lựa chọn
Hành động
Giải pháp
   Quản trị minh bạch
Quản trị minh bạch
Phản biện Dự Luật ba Đặc khu 6.6.2018 gửi BỘ CHÍNH TRỊ và QH 14
Tập thể các nhà khoa học độc lập xin được phản biện về Dự Luật trên như sau:
1. Luật Đặc khu là bước đệm tạo động lực phát triển đất nước trên cơ sở bài học rút ra được trong quá trình quản trị chuyên nghiệp và minh bạch các chiến lược phát triển tổng thể của những đặc khu này. Tuy nhiên cả 85 Điều, VI chương và 5 phụ lục của Luật chưa chứng minh được đây là bộ luật đột phá bằng các chỉ số thuyết phục bởi những điều, những điểm từ quan điểm của người làm luật trên nền tảng tam quyền phân lập tại Dự Luật này!

2. Điều 10, 11,12,13,14 về lấy ý kiến qui hoạch, thẩm định phê duyệt qui hoạch, công bố thực hiện qui hoạch và điều chỉnh qui hoạch là 4 điều vô cùng quan trọng lại do chính quyền nơi đặt đặc khu, mà sau này khi chính quyền đặc khu ra đời thì chính quyền này là cơ quan quyền lực phê duyệt cao nhất tại Điều 10. Chúng ta đều hiểu rằng qui hoạch là khoa học của mọi khoa học, là nền tảng của mọi nền tảng đảm bảo tiền tố tiên quyết của mọi hành vi can thiệp vào vùng đặc khu, lại chỉ bó chặt vào cổng thông tin điện tử của chính quyền đặc khu. Hỏi: Tính độc lập và giới hạn quyền lực của chính quyền đặc khu do ai kiểm soát và khống chế khi Dự Luật này chưa hề đề cập tới? Tam quyền phân lập ở đâu tại các Điều trên của Dự Luật này?

Tải về để xem chi tiết!
In trang Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 (07/08/2014)
Những thông tin cần thiết cho những ai muốn trải nghiệm tại HEPA (05/01/2018)
Những Điều và Điểm góp ý bổ sung Luật Lâm nghiệp của Liên minh LISO được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017. (28/02/2018)
Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA (22/06/2018)
Qui Hoạch Hệ thống Canh tác Nương tựa Ngôi nhà Sinh thái - Nguyên tắc Thiết kế chi tiết (03/08/2018)
TỌA ĐÀM: XÂY DỰNG LUẬN CỨ KHOA HỌC CHO DỰ ÁN BA ĐẶC KHU KINH TẾ (03/08/2018)
Đề nghị hủy dự án ba đặc khu hành chính Kinh tế ! (16/08/2018)
Trái đất ăm ắp AI - Trí tuệ nhân tạo (17/02/2019)
Quy chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh Liso (05/09/2019)
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 (29/10/2019)
Khóa thực thành cơ bản về phương thức canh tác Sinh thái (June 10th – 14th, 2020) (05/06/2020)
Tọa đàm Nông nghiệp Sinh thái của Mạng lưới Nông dân nòng cốt giữa các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum (10/10/2020)
TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong (24/10/2021)
Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực (25/10/2021)
Về tư duy BỎ Quy hoạch và KHSD Đất cấp xã tại Điều 36 Luật đất đai số 45 năm 2013 và tiếp tục lặp lại tại Điều 38. Bản thảo và tờ trình Chính phủ về sửa đổi tháng 7 năm 2022. (23/08/2022)
Xem tiếp
Online: 1
Tổng truy cập: 1006963
Tin nổi bật
Videos
10-28-2021 - 03:10:44
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch