SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Kết nối
Tạo quyền
Lựa chọn
   Hành động
Giải pháp
Quản trị minh bạch
Hành động

Promoting, consolidating, up-leveling, and moving forward grassroots traditional organizations and institutions into diverse professional fields for advocacy and policy framing for a worldwide framework of local action in order to regain livelihood sovereignty for vulnerable indigenous and ethnic minority people everywhere.

Vương miệng Trái đất (14/04/2020)
Thiên thần bé nhỏ của trái đất đang đi vào mỗi tâm hồn trong mọi tâm hồn, mỗi trí tuệ trong muôn trí tuệ, mỗi loài trong muôn loài, mỗi hành vi trong muôn vạn hành vi ...
Chi tiết
Bầu ơi thương lấy Bí cùng (17/09/2018)
Những người yêu tự do và khát khao có được tự do thường bắt đầu từ những luống cày.
"Bầu ơi thương lấy Bí cùng; Tuy rằng khác Giống nhưng chung một Giàn"
Chi tiết
Phân tích các chỉ số dinh dưỡng của đất tại các vườn canh tác nương tựa vào hệ sinh thái (11/09/2018)
Triết lý phụng dưỡng thiên nhiên thông qua phương thức canh tác nương tựa vào Ngôi nhà Sinh thái được các vệ tinh HEPA tại các bản làng (trang trại Bác Hoàng Hữu Phước, Trang trại An Linh Sơn ...
Chi tiết
PRACTICE (12/08/2014)
Exchanging, rotating, and cross-monitoring and evaluation between family based, community based, region based, and inter-nation based grassroots organizations and institutions, and hands-on training of trainer courses ...
Chi tiết
REUNION BETWEEN LAO, VIETNAM AND THAILAND YOUNG FARMER AND CCFD PRESIDENT IN LONG LAND FARMER FIELD SCHOOL (15/08/2014)
Chi tiết

Online: 1
Tổng truy cập: 583198
Tin nổi bật
Videos
06-06-2018 - 02:06:20
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch