SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Kết nối
Tạo quyền
Lựa chọn
   Hành động
Giải pháp
Quản trị minh bạch
Hành động
Phân tích các chỉ số dinh dưỡng của đất tại các vườn canh tác nương tựa vào hệ sinh thái
Triết lý phụng dưỡng thiên nhiên thông qua phương thức canh tác nương tựa vào Ngôi nhà Sinh thái được các vệ tinh HEPA tại các bản làng (trang trại Bác Hoàng Hữu Phước, Trang trại An Linh Sơn, Làng Văn hóa Sinh thái Violak và HEPA Huyền vi) đang từng bước thực hành dựa trên 5 bước quan sát, 7 nguyên tắc Qui hoạch Hệ thống, 9 hành vi thiết kế chi tiết nhằm duy dưỡng 3 giá trị cốt lõi của Ngôi nhà Sinh thái 1. Đặc thù cảnh quan, 2. Đa dạng Sinh học, 3. Tri thức tộc người từ những năm 90s của thế kỷ 20 tới nay đã chứng minh nhiều chỉ số tích cực trong hoàn phục sức sống của đất, cải thiện hàm lượng dinh dưỡng,và góp phần giàu hóa hàm lượng vi sinh vật trong đất tại các trang trại trên đây.

Để có được những chỉ số sinh động chứng minh cho phương thức canh tác nương tựa vào Ngôi nhà Sinh thái là một phương thức canh tác bền vững, góp phần vào sứ mệnh hàn gắn những vết thương của đất đang ngày càng bị loài người lạm dụng dưới sức ép của kinh tế thị trường tự do, chương trình tổng hợp các mẫu đất tại các trang trại và phân tích các chỉ số quan trọng quyết định chức năng, tính chất đặc thù và cấu trúc của đất do Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng chủ trì, với chương trình thực tập sinh của Sinh viên HANA từ trường Đại học Công nghệ Berlin nhằm đưa ra một khuyến cáo so sánh giữa hệ thống canh tác nương tựa vào khả năng của hệ sinh thái và hệ thống canh tác độc canh hàng hóa bốc lột đất gây nên sự nóng lên của thời tiết và khí hậu đang chao đảo trên toàn trái đất, nhằm giúp cho các tiến trình lập định chính sách hiểu và xem xét trong hệ thống nông nghiệp.

Tải về để xem chi tiết
In trang Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
PRACTICE (12/08/2014)
Bầu ơi thương lấy Bí cùng (17/09/2018)
Vương miệng Trái đất (14/04/2020)
Các bước Kiểm toán Hệ sinh thái rừng làng (02/11/2020)
Phương án quản lý, bảo vệ Rừng Khu bảo tồn Sinh thái HEPA (22/12/2020)
Hiểu và Thực hành Nông nghiệp Sinh thái cùng các Cộng đồng Dân tộc Thiểu số Bản địa vùng Mekong (22/12/2020)
Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum (28/06/2021)
ĐỀ NGHỊ HỦY DỰ ÁN LUẬT BA ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH KINH TẾ (15/02/2022)
Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV (06/04/2022)
Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai (23/04/2022)
REUNION BETWEEN LAO, VIETNAM AND THAILAND YOUNG FARMER AND CCFD PRESIDENT IN LONG LAND FARMER FIELD SCHOOL (14/08/2014)
Online: 1
Tổng truy cập: 919131
Tin nổi bật
Videos
10-28-2021 - 03:10:44
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch