SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Kết nối
Tạo quyền
Lựa chọn
Hành động
Giải pháp
   Quản trị minh bạch
Quản trị minh bạch
Những thông tin cần thiết cho những ai muốn trải nghiệm tại HEPA
Lịch sử và Triết lý của HEPA
 
HEPA nằm trên vùng núi rộng lớn, giữa rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh, nơi có thác Huyền Vi hùng vĩ và dòng sông Rào An thơ mộng, trải dài trên diện tích  500 ha. Đỉnh của HEPA là vùng “Rừng thiêng” - nơi thờ phụng các vị Thần Thiên Nhiên và được bảo tồn rất nghiêm ngặt. Lưng chừng núi là khu dành cho hoạt động nghiên cứu, học tập. Vùng thấp nhất của HEPA là nơi thực hành phương thức canh tác nương tựa vào hệ sinh thái tự nhiên.   
 
HEPA được xây dựng từ năm 2002 theo Quyết định số 1230/QĐUB cấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm với mục đích để bảo vệ rừng tự nhiên, phục hồi rừng ở những nơi đã bị can thiệp, đồng thời tạo ra một không gian nghiên cứu, học hỏi và thực hành phương thức canh tác sinh thái trong sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên cho các bạn trẻ là con em các dân tộc thiểu số vùng Mekong. Hiện nay, việc phục hồi rừng đã cơ bản được hoàn thành, đặc biệt các mô hình thực hành mà các em đã xây dựng hiện đã trở thành những vườn sinh thái có giá trị sinh kế và được duy trì bền vững.
 
HEPA tự tại với triết lý Phụng dưỡng Thiên nhiên, thể hiện hành vi ân nghĩa trong tác ý qui hoạch thiết kế hệ thống canh tác nông nghiệp trên một như lý nương tựa vào các đặc tính cốt lõi của tự nhiên, kiên định phụng thờ Ngôi nhà Sinh thái vùng đầu nguồn, giữ gìn và phát huy giá trị tinh khiết của không gian sinh tồn của muôn loài, và là nơi giao lưu các trị thức tộc người, tập đoàn giống cây con bản địa song hành với chiến lược bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

Tải về để xem chi tiết!
In trang Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 (07/08/2014)
Những Điều và Điểm góp ý bổ sung Luật Lâm nghiệp của Liên minh LISO được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017. (28/02/2018)
Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA (22/06/2018)
Qui Hoạch Hệ thống Canh tác Nương tựa Ngôi nhà Sinh thái - Nguyên tắc Thiết kế chi tiết (03/08/2018)
TỌA ĐÀM: XÂY DỰNG LUẬN CỨ KHOA HỌC CHO DỰ ÁN BA ĐẶC KHU KINH TẾ (03/08/2018)
Phản biện Dự Luật ba Đặc khu 6.6.2018 gửi BỘ CHÍNH TRỊ và QH 14 (16/08/2018)
Đề nghị hủy dự án ba đặc khu hành chính Kinh tế ! (16/08/2018)
Trái đất ăm ắp AI - Trí tuệ nhân tạo (17/02/2019)
Quy chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh Liso (05/09/2019)
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 (29/10/2019)
Khóa thực thành cơ bản về phương thức canh tác Sinh thái (June 10th – 14th, 2020) (05/06/2020)
Tọa đàm Nông nghiệp Sinh thái của Mạng lưới Nông dân nòng cốt giữa các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum (10/10/2020)
TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong (24/10/2021)
Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực (25/10/2021)
Về tư duy BỎ Quy hoạch và KHSD Đất cấp xã tại Điều 36 Luật đất đai số 45 năm 2013 và tiếp tục lặp lại tại Điều 38. Bản thảo và tờ trình Chính phủ về sửa đổi tháng 7 năm 2022. (23/08/2022)
Xem tiếp
Online: 1
Tổng truy cập: 818335
Tin nổi bật
Videos
10-28-2021 - 03:10:44
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch