SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Kết nối
Tạo quyền
Lựa chọn
Hành động
Giải pháp
   Quản trị minh bạch
Quản trị minh bạch
Những Điều và Điểm góp ý bổ sung Luật Lâm nghiệp của Liên minh LISO được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017.
1. Nhà nước công nhận, tôn trọng, đảm bảo quyền chung đối với người dân & đồng bào dân tộc thiểu số:
- Đảm bảo cho đồng bào dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng được giao đất gắn với giao rừng; Ghi chú: Khoản này khẳng định tính bắt buộc phải GĐGR cho đồng bào DTTS (tiến bộ hơn rất nhiều so với  điều 27 Luật đất đai 2013 chỉ ghi là tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất nông nghiệp: tạo điều kiện nghĩa là có điều kiện thì giao, không có điều kiện thì không giao -> mang tính diễn ngôn);
- Hoạt động lâm nghiệp, quy hoạch, GĐGR… đảm bảo công khai minh bạch, sự tham gia của hộ gia đình, cộng đồng dân cư, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng và đảm bảo bình đẳng giới…
- Công nhận cộng đồng dân cư làng bản… là chủ rừng;
- Công nhận và tôn trọng không gian sinh tồn của làng bản..
- Công nhận loại rừng của cộng đồng dân cư làng bản…: Rừng tín ngưỡng được công nhận là tiêu chí của rừng đặc dụng, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư được công nhận là tiêu chí của rừng phòng hộ;
- Hộ gia đình được đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ;
- Cộng đồng dân cư được đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ… 
- Hộ gia đình, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến khi lập quy hoạch 

Tải về để xem chi tiết!
In trang Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 (07/08/2014)
Những thông tin cần thiết cho những ai muốn trải nghiệm tại HEPA (05/01/2018)
Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA (22/06/2018)
Qui Hoạch Hệ thống Canh tác Nương tựa Ngôi nhà Sinh thái - Nguyên tắc Thiết kế chi tiết (03/08/2018)
TỌA ĐÀM: XÂY DỰNG LUẬN CỨ KHOA HỌC CHO DỰ ÁN BA ĐẶC KHU KINH TẾ (03/08/2018)
Phản biện Dự Luật ba Đặc khu 6.6.2018 gửi BỘ CHÍNH TRỊ và QH 14 (17/08/2018)
Đề nghị hủy dự án ba đặc khu hành chính Kinh tế ! (17/08/2018)
Trái đất ăm ắp AI - Trí tuệ nhân tạo (18/02/2019)
Quy chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh Liso (06/09/2019)
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 (29/10/2019)
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 BY PROF.DR.F.GOELTENBOTH (07/08/2014)
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 BY DR.CHRISTIAN EMI (07/08/2014)
TOR FOR EXTERNAL EVALUATION OF THE CONTINUED MECO-ECOTRA (2010-2013) (07/08/2014)
STRATEGIC EXTERNAL EVALUATION (08/08/2014)
MECO-ECOTRA - SPERI - ICCO INTERNAL EVALUATION REPORT FOR THE PERIOD FROM 1995- 2005 - 2007 (07/08/2014)
Xem tiếp
Online: 1
Tổng truy cập: 561624
Tin nổi bật
Videos
06-06-2018 - 02:06:20
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch