SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Kết nối
Tạo quyền
Lựa chọn
Hành động
Giải pháp
   Quản trị minh bạch
Quản trị minh bạch
Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA
Chương trình Hội thảo đào tạo gồm 3 hợp phần:  
1. Phân tích lịch sử nông nghiệp thế giới 
2. Thực hành nông nghiệp sinh thái và canh tác nương tựa vào hệ sinh thái 
3. Năng lượng mặt trời và thực hành sử dụng năng lượng mặt trời trong canh tác nương tựa vào hệ sinh thái  
 
Hợp phần thứ nhất đi sâu phân tích các vấn đề về môi trường, xã hội do nông nghiệp công nghiệp gây ra, giải thích tại sao nông nghiệp công nghiệp không phải là nền nông nghiệp bền vững; trình bày những giải pháp thay thế nông nghiệp công nghiệp hiện nay là: nông nghiệp sinh thái, canh tác hữu cơ, nông nghiệp ổn định, canh tác sinh thái; phân tích kỹ lưỡng đặc điểm riêng biệt của từng hình thức nông nghiệp bên cạnh những điểm chung giữa chúng. Những người tham dự hội thảo sẽ có cơ hội tìm hiểu, quan sát hàng ngày và thực hành ngay tại các mô hình canh tác sinh thái của HEPA.   
 
Hợp phần thứ hai tập trung thực hành các nguyên tắc quy hoạch, thiết kế hệ thống canh tác nương tựa vào hệ sinh thái đang áp dụng tại HEPA.  
 
Hợp phần thứ ba trình bày lý thuyết về năng lượng mặt trời song song với thực hành sử dụng năng lượng mặt trời trong nông nghiệp sinh thái


Tải về để xem chi tiết!
In trang Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 (07/08/2014)
Những thông tin cần thiết cho những ai muốn trải nghiệm tại HEPA (05/01/2018)
Những Điều và Điểm góp ý bổ sung Luật Lâm nghiệp của Liên minh LISO được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017. (28/02/2018)
Qui Hoạch Hệ thống Canh tác Nương tựa Ngôi nhà Sinh thái - Nguyên tắc Thiết kế chi tiết (03/08/2018)
TỌA ĐÀM: XÂY DỰNG LUẬN CỨ KHOA HỌC CHO DỰ ÁN BA ĐẶC KHU KINH TẾ (03/08/2018)
Phản biện Dự Luật ba Đặc khu 6.6.2018 gửi BỘ CHÍNH TRỊ và QH 14 (17/08/2018)
Đề nghị hủy dự án ba đặc khu hành chính Kinh tế ! (17/08/2018)
Trái đất ăm ắp AI - Trí tuệ nhân tạo (18/02/2019)
Quy chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh Liso (06/09/2019)
Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 (29/10/2019)
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 BY PROF.DR.F.GOELTENBOTH (07/08/2014)
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 BY DR.CHRISTIAN EMI (07/08/2014)
TOR FOR EXTERNAL EVALUATION OF THE CONTINUED MECO-ECOTRA (2010-2013) (07/08/2014)
STRATEGIC EXTERNAL EVALUATION (08/08/2014)
MECO-ECOTRA - SPERI - ICCO INTERNAL EVALUATION REPORT FOR THE PERIOD FROM 1995- 2005 - 2007 (07/08/2014)
Xem tiếp
Online: 1
Tổng truy cập: 561639
Tin nổi bật
Videos
06-06-2018 - 02:06:20
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch