SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
   Đạo đức Canh tác Sinh thái
Bản sắc Sinh kế
Phụng dưỡng thiên nhiên
Chợ vườn
Quyền tự quyết
Đạo đức Canh tác Sinh thái
Hiểu và Thực hành Nông nghiệp Sinh thái cùng các Cộng đồng Dân tộc Thiểu số Bản địa vùng Mekong
Nông nghiệp Sinh thái là một thuật ngữ bao hàm hai khái niệm Canh tác nông nghiệp và Sinh thái.
 
Nông nghiệp Sinh thái là: 1) Quan điểm mang tính đạo đức, có tầm nhìn, hướng tới mối quan hệ hài hòa giữa canh tác nông nghiệp và hệ sinh thái; 2) chiến lược sáng suốt để duy trì đa dạng thiên nhiên và bản sắc cộng đồng thông qua tri thức và công nghệ địa phương; 3) thực hành sử dụng đất dựa vào quyền công bằng nhằm đạt được giải pháp cùng có lợi cho muôn loài sống trong hệ sinh thái không bị lạm dụng (một nền nông nghiệp tôn trọng giá trị vật chất, năng lượng và thông tin do hệ sinh thái mang lại); 4) phương thức canh tác có khả năng thích ứng để phụng dưỡng những đặc thù sinh thái độc đáo của mỗi cảnh quan một cách tự nhiên; 5) cách hàn gắn và duy trì bản sắc sinh kế và sự thanh thản liên thế hệ. Tóm lại, Nông nghiệp Sinh thái (NNST) chú trọng thúc đẩy giá trị của sự Thanh thản Cộng đồng hơn giá trị của Sản xuất Cộng đồng.     
 
Các quy định và nguyên tắc được áp dụng trong NNST chủ yếu dựa trên nền tảng: 1) sản xuất quy mô nhỏ mang tính địa phương thay vì sản xuất quy mô lớn mang tính toàn cầu; 2) duy trì giống bản địa của địa phương bằng chính sự minh triết và công nghệ địa phương để người nông dân có thể tự cung tự cấp và tự chủ thay vì áp dụng các giống lai mới nhờ công nghệ biến đổi gen, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu dẫn đến tình trạng lệ thuộc vào thị trường; 3) làm giàu sản xuất nông nghiệp một cách sinh thái để phụng dưỡng đa dạng tự nhiên thay vì thúc đẩy sản xuất độc canh nhờ sử dụng hóa chất; 4) thúc đẩy kinh tế cộng đồng đoàn kết thay vì kinh tế TBCN mang tính toàn cầu; 5) sống hài hòa và bằng hữu với hệ sinh thái thay vì lạm dụng hệ sinh thái.
 
Như vậy, Nông nghiệp Sinh thái chú trọng sự minh triết và giá trị cuộc sống của người bản địa hơn là sự phát triển hiện đại theo hướng TBCN.

Tải về để xem chi tiết!

In trang Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Hiểu về Sinh kế - Sinh thái (30/10/2019)
ECOLOGICAL FARMING DEFINITION (07/08/2014)
Online: 1
Tổng truy cập: 730182
Tin nổi bật
Videos
10-28-2021 - 02:10:44
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch