SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
   Đạo đức Canh tác Sinh thái
Bản sắc Sinh kế
Phụng dưỡng thiên nhiên
Chợ vườn
Quyền tự quyết
Đạo đức Canh tác Sinh thái
ECOLOGICAL FARMING DEFINITION


Ecological farming defines the traditional value of ‘Mekong Community Networking for Ecological Trading’ (MECO-ECOTRA) which is the interaction of value system, customary laws and daily behavior towards natural resource management of the Indigenous People in Mekong. It differs from organic and sustainable farming in the senses of ethical philosophical characteristics and behavior towards ‘nature worshiping’ of the different Indigenous People in Mekong.  Ecological farming is nurturing and enriching traditional value and knowledge in land use planning in harvesting, using and preserving natural resources and biological diversity of nature.

Tran thi Lanh (1989-1999-2009)
In trang Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
Hiểu và Thực hành Nông nghiệp Sinh thái cùng các Cộng đồng Dân tộc Thiểu số Bản địa vùng Mekong (21/10/2019)
Hiểu về Sinh kế - Sinh thái (30/10/2019)
Online: 3
Tổng truy cập: 541571
Tin nổi bật
Videos
06-06-2018 - 02:06:20
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch