SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
   Đạo đức Canh tác Sinh thái
Bản sắc Sinh kế
Phụng dưỡng thiên nhiên
Chợ vườn
Quyền tự quyết
Đạo đức Canh tác Sinh thái
Under construction...

Hiểu và Thực hành Nông nghiệp Sinh thái cùng các Cộng đồng Dân tộc Thiểu số Bản địa vùng Mekong (21/10/2019)
Nông nghiệp Sinh thái là một thuật ngữ bao hàm hai khái niệm Canh tác nông nghiệp và Sinh thái ...
Chi tiết
Hiểu về Sinh kế - Sinh thái (29/10/2019)
Sinh kế là kiểu sinh tồn. Hệ Sinh thái là ngôi nhà mà muôn loài sinh tồn ở đó, trong đó có loài người. Sinh kế Sinh thái là một hệ giá trị nền tảng cơ bản phản ánh hệ thống ...
Chi tiết
ECOLOGICAL FARMING DEFINITION (07/08/2014)
Ecological farming defines the traditional value of ‘Mekong Community Networking for Ecological Trading’ (MECO-ECOTRA) which is the interaction of value system, customary laws and daily behavior towards natural resource management of the Indigenous People in Mekong ...
Chi tiết

Online: 2
Tổng truy cập: 919112
Tin nổi bật
Videos
10-28-2021 - 03:10:44
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch